ಹಲಸು ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ವೃಕ್ಷ ಸಂಪತ್ತು

Jackfruits are indigenous to India and are endemic to Western Ghats. Conservation of its diversity in terms of habit, yield, quality and food value is important. People from the region may conserve these resources for future when various other crops face vulnerability due to environmental vagaries.

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ—ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ

Farming will be remunerative and enjoyable when the farmer is enterprising. Enterprising farming should always consider profitability and proper plan. When the marketing and consumer demands meet the common objective, farm based enterprises will become profitable business models.

2022ರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯದ ಆಂಶಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

There are a lot of avenues for the investment of additional income from farming. Long-term investments such as public provident fund, Sukanya Samriddhi Yojana, development bonds are all secure. By taking a slight risk, adopting mutual funds, investment in securities and real estate are offering better growth. Resourceful farmers with lots of funds can invest with angel funds or grip funds to help development.

pepper

ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ—ಕೃಷಿಕನ ಅಧಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ

Black pepper is processed as garbled pepper and white pepper. These are premium pepper qualities of pepper in Indian market. Fully ripe gives 60 to 650 g per liter weight of the commodity which is good. Value addition and blending with other spices such as turmeric are medicinally beneficial pepper combinations.

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ — ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ

non-renewable fossil fluel deplete fast leading to fuel crisis in the future. It not only depletes but also pollutes the climate by air, soil and water pollution. Bio-fuels are alternatives with biodiesel as a promising natural raw material based liquid fuel for common diesel engines.

ಅಡಿಕೆಯ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ

ಪಯಸ್ವಿನಿ.ಕಾಂ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ 14 ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಕ್ಲಬ್ ‌ಹೌಸ್ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಅಡಿಕೆಯ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗದ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಚೌಡಪ್ಪ, ಉಪ ಕುಲಪತಿ ಬೆಸ್ಟ್ IU, ಅನಂತಪುರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ ಚರಿತ ಅಡ್ಕಾರು, ಅಡ್ಜಂಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕೆನಡಾ ಇವರು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಚರಿತ್ ಅಡ್ಕಾರುರವರು ಸೂಚಿಸಿದ …

ಅಡಿಕೆಯ ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ Read More »

Kasaragod cow

ಗೋಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ — ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು

In today’s world of ecologically conscious people, sustainable farming holds relevance towards bright future. Cow-based natural farming has much more relevance due to its diverse nature. In South India there are a lot of plantation growers who practice farming. During a club house audio meeting the farmers shared their view regarding traditional lifestyles, cow worship, importance of various products from diary as well as by-products for sustainable agriculture in detail. The program was in Kannada language. Recycling of biomass is very efficient in this system of natural farming which enables the farmer to obtain a better yield from the crops and also lesser dependence for agricultural inputs from outside the farm.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳು

Organic farming becomes meaningful when it is sustainable in terms of farm input efficiency and farmers income. Basic idea is to make the farmer self reliant for inputs and empower him to supply high quality organic products which makes the environment also sustainable for future generations. This way it is ecologically known as permaculture.