ಸುಲಭ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಸರಳ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು

Tools and machinery make the farming operations easy. Some of the implements for land preparation, cultivation, spraying, harvesting, processing, packaging and transportation are inevitable in the farming sector, in order to increase profits in limited time. Some of the innovative farmers of Karnataka in India made innovations to help themselves and fellow areca farmers.

Areca

ಶರದೃತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

Arecanut farming activities during the months of September to November are important for ensuring future harvests. Good agricultural practices include cleaning the plot and inter-cultivation, fertilizer application, carrying out prophylactic measures against disease, preparation for harvest and irrigation systems.

arecanut

ಅಡಿಕೆಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಉಪಯುಕ್ತ ಕೀಟಗಳಾದ ಕಣಜದ ಹುಳುಗಳಂತಹಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಜೈವಿಕ ಸಂಕಲೆ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಕೀಟಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾರ್ಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Evergreen Mangroves of Kerala — Guardians of the West Coast

The coastal ecosystem is the blue forest ecosystem. Mangroves are one of the productive and most valuable coastal ecosystems on earth which provide habitat for many different species of animals. Mangroves also provide numerous ecosystem services, benefits and opportunities for recreation and tourism. Conservation of the mangrove ecosystem is necessary because it is lost at an alarming rate. Recently, remote sensing technologies to assess deforestation rates of mangroves and also DNA barcoding of mangroves is done for its precise identification.

Vermicompost

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ

Vermicomposting is a method of conversion of waste to wealth. If we allow the garbage to accumulate, it will be a real problem for our living. Instead of burning it and accumulating atmospheric pollutants, it is very nice to convert it into eco-friendly vermicompost.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರುಹುಳ ಮತ್ತು ಬಸವನ ಹುಳಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

In arecanut farming silent killers are the white grubs which are hidden enemies under the soil coner, eating on the tender roots. Similarly, the emerging problems of snails need to be tackled with timely interventions. Farmers discussed on these aspects with organic alternatives as against chemical options.