Science

Science news and views

Acacia Menace

During the flower blossoming of acacias, all are debilitating with red eyes, fever and lungs allergy. School children playing outside are becoming sick. People going for morning walk feel roughness of eyes and road commuters feel uneasiness. The social forestry planting for greening the environment and carbon sequestration and plenty of fresh air ar doing …

Acacia Menace Read More »

ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಯಾನ ಭಾಗಶಃ ಸಾಫಲ್ಯ

ಚಂದ್ರಯಾನ-2, ಜುಲಾಯಿ 22ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ವಿಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಆಗಲೂ ಸಹ, ಇದು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನೊಯ್ದುದು ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಾರ್ಕ್ 3 ಉಡಾವಣಾ ನೌಕೆ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಆದಾಯಕರ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ತೆತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಆಬರ್ಿಟ ಚಂದ್ರನಿಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ …

ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಯಾನ ಭಾಗಶಃ ಸಾಫಲ್ಯ Read More »