August 2019

Kumbla-river

Rainy Days

Tropical Indian village has completely enjoyable environment irrespective of the seasons, round the year. Have you ever enjoyed rains in villages? You may go through this nostalgic piece of article. Please see my new article on Hubpages: Rainy Days

ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಯಾನ ಭಾಗಶಃ ಸಾಫಲ್ಯ

ಚಂದ್ರಯಾನ-2, ಜುಲಾಯಿ 22ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ವಿಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಆಗಲೂ ಸಹ, ಇದು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನೊಯ್ದುದು ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಾರ್ಕ್ 3 ಉಡಾವಣಾ ನೌಕೆ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಆದಾಯಕರ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ತೆತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಆಬರ್ಿಟ ಚಂದ್ರನಿಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ …

ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಯಾನ ಭಾಗಶಃ ಸಾಫಲ್ಯ Read More »

Scroll to Top